Adatvédelem

A weboldal (budapestcard.city-pay.hu) üzemeltetője a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (Magyarország, 1066 Budapest, Mozsár u. 16.).

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.
Székhely: Magyarország, 1066 Budapest, Mozsár u. 16.
Cégjegyzékszám:

1. A weboldal üzemeltetése során a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. az alábbi törvényeknek megfelelően szerzi meg és dolgozza fel a weboldal felhasználóinak adatait:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2. Jelen weboldal felhasználói tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy a weboldal használata során a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. személyes és bizalmas adataikat feldolgozza.

Miért gyűjt adatokat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.?

- Elveszett / ellopott kártyák pótlásához szükséges információk egyeztetéséhez;
- A kártyatulajdonos személyének szabott budapesti programajánlatok küldéséhez;
- A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. saját marketingtevékenységének támogatásához.

Milyen adatokat gyűjt a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.?

- Név (Keresztnév és Vezetéknév)
- A kártyatulajdonos neme
- Születési év
- Kártyatulajdonos lakhelyének megjelölt ország
- Email cím
- Érdeklődési kör

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a weboldal felhasználói által megadott személyes adatokat, bizalmas információkat és tényeket bizalmasan kezeli. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ugyanakkor fenntartja a jogot arra, hogy a csalással, illetve egyéb törvénysértéssel gyanúsított felhasználó(k) adatait átadja az illetékes hatóságoknak.

3. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását a sales@budapestinfo.hu e-mail címen illetőleg a postai úton kérheti a Magyarország, 1066 Budapest, Mozsár u. 16 címen.

4. A felhasználók személyes és bizalmas adataihoz kizárólag a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. erre jogosult alkalmazottai férhetnek hozzá. Harmadik félnek csak abban az esetben kerül átadása, amennyiben az ügyintézés érdekében elengedhetetlen. Az így, harmadik félnek átadott információ, szerződés szerint tovább nem adható, és bizalmasan kezelendő.

5. A kártyatulajdonosok önként adják meg a személyes adataikat.

6. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. minden lehetséges erőfeszítést megtesz az adatok biztonsága érdekében. A cég azonban nem vállal felelősséget a személyes adatok műszaki hiba, természeti katasztrófa, terrorcselekmény, illetve bűncselekmény következtében történő megsemmisülésért, elvesztéséért, illetve rossz célra történő felhasználásáért.

7. A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. minden lehetséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldala folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a weboldal nem megfelelő működését okozó, illetve az adatvesztést eredményező hibákért.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: folyamatban.